Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2017-11-20 23:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.11.2017, 01:00 5,2 62,6 6,7 3,1 0,3
20.11.2017, 02:00 4,8 62 5,6 2,7 0,3
20.11.2017, 03:00 17,1 62,2 5,2 2,5 0,3
20.11.2017, 04:00 12,4 62,2 5,3 2,5 0,2
20.11.2017, 05:00 7,2 62,9 5,6 2,6 0,2
20.11.2017, 06:00 10,5 60,8 8,7 2,7 0,3
20.11.2017, 07:00 6,1 54,2
20.11.2017, 08:00 11,2 22,4 3,4 0,3
20.11.2017, 09:00 18,7 42,1 30,2 3,9 0,4
20.11.2017, 10:00 16,9 40,4 34,7 4,3 0,4
20.11.2017, 11:00 20,6 39,6 23,2 4,8 0,4
20.11.2017, 12:00 12,9 48,6 17,9 4,2 0,3
20.11.2017, 13:00 15,8 51,6 16,3 4,1 0,3
20.11.2017, 14:00 25,4 51,6 17,3 4,5 0,3
20.11.2017, 15:00 14,2 47,8 19,5 4,6 0,3
20.11.2017, 16:00 21,6 38,7 27,8 6,2 0,4
20.11.2017, 17:00 19,1 29,2 35,4 7,4 0,5
20.11.2017, 18:00 26,8 32,8 29,7 7,7 0,5
20.11.2017, 19:00 22,2 33,9 24,8 6 0,5
20.11.2017, 20:00 14,9 38,1 20,8 6,5 0,4
20.11.2017, 21:00 16,3 32,7 23,4 7 0,5
20.11.2017, 22:00 26,2 23,4 26,1 6,5 0,5
20.11.2017, 23:00 30 19,4 4,7 0,4
21.11.2017, 00:00
Minimum 4,8 23,4 5,2 2,5 0,2
Maksimum 26,8 62,9 35,4 7,7 0,5
Średnia 15,7 45,8 19,4 4,6 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.