Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-07-21 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.07.2018, 01:00 41,2 1,6 59,1 2,3 0,5 0,5
21.07.2018, 02:00 33,1 0,2 49,5 1,5 0,5 0,4
21.07.2018, 03:00 31,1 44,3 1,6 0,4 0,4
21.07.2018, 04:00 33,5 0,3 41,6 1,5 0,5 0,4
21.07.2018, 05:00 23,8 34,5 1,5 0,5 0,4
21.07.2018, 06:00 38,8 1,6 25,2 1,7 0,6 0,4
21.07.2018, 07:00 44,4 3,7 30,7 2 0,7 0,5
21.07.2018, 08:00 40,7 10,4 32,5 2,4 0,6 0,5
21.07.2018, 09:00 37,3 44,3 29,2 3,3 0,5 0,4
21.07.2018, 10:00 35,7 68,8 23,5 3,3 0,3 0,4
21.07.2018, 11:00 30,6 111,1 12,1 2,2 0,2 0,3
21.07.2018, 12:00 26,6 138,7 8 2,3 0,1 0,3
21.07.2018, 13:00 25 146,2 9,2 2,7 0,1 0,3
21.07.2018, 14:00 24,1 144 9,4 2,3 0,1 0,3
21.07.2018, 15:00 143,6 9,9 1,9 0,2 0,3
21.07.2018, 16:00
21.07.2018, 17:00
21.07.2018, 18:00
21.07.2018, 19:00
21.07.2018, 20:00
21.07.2018, 21:00
21.07.2018, 22:00
21.07.2018, 23:00
22.07.2018, 00:00
Minimum 23,8 0,2 8 1,5 0,1 0,3
Maksimum 44,4 146,2 59,1 3,3 0,7 0,5
Średnia 33,3 62,7 27,9 2,2 0,4 0,4
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.