Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-07-21 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 6)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
12.07.2018, 01:00 23,3 19 15,4 3,5 0,2 0,3
12.07.2018, 02:00 25,5 24,7 12,8 4,2 0,2 0,3
12.07.2018, 03:00 21,9 36,9 0,2
12.07.2018, 04:00 29,8 14,8 0,3
12.07.2018, 05:00 19,1 49,6 9,7 10,4 0,1 0,3
12.07.2018, 06:00 26,1 36,6 18 13,9 0,1 0,3
12.07.2018, 07:00 42,4 30,9 31,9 26,5 0,2 0,3
12.07.2018, 08:00 41,1 38,7 26 26,1 0,3 0,3
12.07.2018, 09:00 39,5 51,8 15,6 5,4 0,2 0,3
12.07.2018, 10:00 34,4 68,3 0,1
12.07.2018, 11:00 28,3 77,2 0,1
12.07.2018, 12:00 21,5 76,8 13,6 3,2 0,1 0,3
12.07.2018, 13:00 19,5 79,3 12,6 3,2 0,1 0,3
12.07.2018, 14:00 11,7 79,3 11,3 3,9 0,1 0,3
12.07.2018, 15:00 14,5 76,6 14,3 1,9 0,2 0,3
12.07.2018, 16:00 13,6 83,2 15,1 8,3 0,2 0,3
12.07.2018, 17:00 14,5 71,6 21,1 1,9 0,2 0,3
12.07.2018, 18:00 10,9 69,6 16,2 1,9 0,2 0,3
12.07.2018, 19:00 12,7 72,7 10,1 1,6 0,1 0,2
12.07.2018, 20:00 13 46,7 25 4,4 0,2 0,3
12.07.2018, 21:00 9 43 18,3 1,9 0,2 0,3
12.07.2018, 22:00 9 42,1 18,3 1,7 0,2 0,3
12.07.2018, 23:00 8,4 44 12 1,5 0,1 0,3
13.07.2018, 00:00 9,2 43,6 8,9 1,2 0,1 0,3
13.07.2018, 01:00 14,8 39,2 9,2 1,3 0,1 0,3
13.07.2018, 02:00 12,2 36,6 7,8 1,4 0,1 0,3
13.07.2018, 03:00 18,5 36,5 8,1 1,3 0,3
13.07.2018, 04:00 15,7 39,9 8 1,5 0,1 0,3
13.07.2018, 05:00 15,7 41,6 10,8 1,5 0,1 0,3
13.07.2018, 06:00 17,4 21,9 16,8 1,8 0,1 0,3
13.07.2018, 07:00 31,3 28,4 22 4,3 0,2 0,3
13.07.2018, 08:00 18,5 42,2 33,2 9,1 0,2 0,3
13.07.2018, 09:00 19,1 49 19 2 0,2 0,3
13.07.2018, 10:00 16,4 53 13,7 1,5 0,1 0,3
13.07.2018, 11:00 23,9 51 16 1,4 0,1 0,3
13.07.2018, 12:00 29,8 63,4 16,1 1,4 0,1 0,3
13.07.2018, 13:00 27,6 65,1 15,1 1,7 0,1 0,3
13.07.2018, 14:00 31,5 76,6 13,7 2,2 0,1 0,3
13.07.2018, 15:00 26,7 84,5 14,9 2,3 0,1 0,3
13.07.2018, 16:00 28,2 85,8 18,5 1,8 0,1 0,3
13.07.2018, 17:00 23,2 89 15,5 1,8 0,1 0,3
13.07.2018, 18:00 17,3 86,9 12 1,4 0,1 0,3
13.07.2018, 19:00 16 86,5 13,9 1,9 0,1 0,3
13.07.2018, 20:00 21,1 81,4 12,6 1,5 0,1 0,3
13.07.2018, 21:00 15,8 65,5 22 1,4 0,1 0,3
13.07.2018, 22:00 20,1 65,1 19,8 1,5 0,2 0,3
13.07.2018, 23:00 15,1 75,9 9,8 1,5 0,1 0,3
14.07.2018, 00:00 17,4 59,3 10,2 1,3 0,1 0,3
Minimum 8 0,2 5,4 0,5 0 0,2
Maksimum 73,4 146,2 102,8 26,5 1,5 1
Średnia 21,8 58 17,6 1,9 0,2 0,3

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.