Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-01-18 22:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 6)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
09.01.2018, 01:00 30,6 28,9 18,4 9,6 1,7 0,4
09.01.2018, 02:00 32,3 21,5 19,1 9,6 1,6 0,4
09.01.2018, 03:00 33,2 26,3 16,2 10,7 1,5 0,4
09.01.2018, 04:00 36,5 27,9 15,4 10,1 1,5 0,4
09.01.2018, 05:00 30,3 28,6 13,9 8,7 1,5 0,4
09.01.2018, 06:00 30 31 14,3 8,3 1,6 0,4
09.01.2018, 07:00 31,2 31,9 16,1 8 1,7 0,4
09.01.2018, 08:00 33,6 27,8 19,2 9,8 1,6 0,4
09.01.2018, 09:00 44,7 23,2 22,5 11,5 1,6 0,5
09.01.2018, 10:00 42,6 23 21,7 10,7 1,7 0,5
09.01.2018, 11:00 44,7 26,7 19,6 10,3 2 0,5
09.01.2018, 12:00 44,2 26,8 21 9 1,9 0,4
09.01.2018, 13:00 41,1 24,4 26,5 9 1,9 0,4
09.01.2018, 14:00 44,1 22,7 28,8 8,6 2 0,4
09.01.2018, 15:00 42 23,9 26,3 7,9 2,1 0,5
09.01.2018, 16:00 52 18,5 30,8 12,8 0,6
09.01.2018, 17:00 69,2 13,6 34,7 15,2 0,6
09.01.2018, 18:00 58 17,7 33,3 11,5 3,1 0,6
09.01.2018, 19:00 65,3 14,2 36,2 12,5 3,7 0,6
09.01.2018, 20:00 52,2 12 37,5 11,8 3,5 0,6
09.01.2018, 21:00 57,8 13,4 40,5 11,9 3,3 0,6
09.01.2018, 22:00 61,2 7,9 41,2 14,4 3,4 0,7
09.01.2018, 23:00 66,5 6,6 44,3 15,4 3,5 0,8
10.01.2018, 00:00 55,3 8,1 37 12,4 3,6 0,7
10.01.2018, 01:00 59,2 12,4 30,9 11,4 3,3 0,7
10.01.2018, 02:00 53,7 16 26,3 12,7 2,9 0,7
10.01.2018, 03:00 49,1 21 20,9 11,8 2,7 0,6
10.01.2018, 04:00 42,1 22,1 17,4 10 2,3 0,5
10.01.2018, 05:00 33,5 21,1 16,2 7,8 2 0,5
10.01.2018, 06:00 35,5 19 18,8 7,2 1,8 0,5
10.01.2018, 07:00 43,4 3,6 29,1 6,8 1,9 0,6
10.01.2018, 08:00 59,5 2,8 45,9 12,3 2,4 1,3
10.01.2018, 09:00 136,4 5,5 72,9 23 4,6 2,6
10.01.2018, 10:00 146,8 6,1 55,6 27,5 8,1 1,9
10.01.2018, 11:00 190 7,5 48,3 43,7 11,4 2,2
10.01.2018, 12:00 135,9 3,6 39 25,5 12,5 1,8
10.01.2018, 13:00 157,5 4,6 43,5 24,5 10,7 1,9
10.01.2018, 14:00 148,7 3,2 41,5 28,5 10,6 1,8
10.01.2018, 15:00 134,3 3,3 38,9 27,8 1,7
10.01.2018, 16:00 120,4 2 34,7 28,5 1,4
10.01.2018, 17:00 109 1,7 33,9 15,6 10,2 1,5
10.01.2018, 18:00 79,2 1,1 31,1 10,4 9,6 1,2
10.01.2018, 19:00 97,4 3,3 32,2 15,9 9,2 1,5
10.01.2018, 20:00 95 3,2 33,2 11,6 10,3 1,6
10.01.2018, 21:00 121,4 3,6 34,8 13,2 11,2 1,9
10.01.2018, 22:00 67,6 0,3 33,5 7,9 11,5 1,4
10.01.2018, 23:00 100 5,3 33 15,5 10,8 1,7
11.01.2018, 00:00 83,9 1,3 32,8 10,7 10,9 1,5
Minimum 4,3 0,3 5,9 2,3 0,4 0,2
Maksimum 190 67,2 72,9 58,9 12,5 2,6
Średnia 41,1 28,2 20,6 8,9 2,6 0,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.