Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 05:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 41,2 32 29,7 17,1
18.01.2020, 02:00 40 31,6 33,6 12,5
18.01.2020, 03:00 40,1 32 33,6 12,4
18.01.2020, 04:00 41,7 33,4 31,9 12,4
18.01.2020, 05:00 43 34,4 33 14,7
18.01.2020, 06:00 43 34,3 35,2 15,6
18.01.2020, 07:00 43,2 34,4 32,2 18,7
18.01.2020, 08:00 44,2 34,8 26,3 25
18.01.2020, 09:00 44,7 34,6 20,4 31,5
18.01.2020, 10:00 46,3 34,9 18,8 35,1
18.01.2020, 11:00 47,7 35,4 17,1 40,6
18.01.2020, 12:00 45,3 33,7 20,6 37,5
18.01.2020, 13:00 44,2 32,3 20,1 34,4
18.01.2020, 14:00 41,2 30,1 18,4 35,1
18.01.2020, 15:00 39,9 29,8 20,9 30
18.01.2020, 16:00 39,6 29,9 12,6 36,2
18.01.2020, 17:00 46,4 34,3 6,3 44
18.01.2020, 18:00 51,7 37,3 9,3 39,2
18.01.2020, 19:00 57,8 40,8 5,8 38,9
18.01.2020, 20:00 54,4 40,7 3,7 40,4
18.01.2020, 21:00 55,3 42,9 3,4 41,5
18.01.2020, 22:00 52,7 41,4 3,2 39
18.01.2020, 23:00 52,4 41,2 3,1 38,9
19.01.2020, 00:00 50,6 39,9 3,2 39,8
19.01.2020, 01:00 48,9 38,2 5,8 34,4
19.01.2020, 02:00 51,2 40 3,5 35,6
19.01.2020, 03:00 53,1 41,4 3,6 34,7
19.01.2020, 04:00 48,4 37,5 6,9 33
19.01.2020, 05:00 46,1 35,5 11,3 30,6
19.01.2020, 06:00 43,8 33,4 12,5 29,3
19.01.2020, 07:00 44,3 33,8 8 31,2
19.01.2020, 08:00 43 32,8 7,5 32,1
19.01.2020, 09:00 42,3 32,2 9,2 29,4
19.01.2020, 10:00 37 28,1 18,5 26,1
19.01.2020, 11:00 32,7 24,5 26,5 24,6
19.01.2020, 12:00 27,4 20,2 36,5 23
19.01.2020, 13:00 21,4 15,7 51 19,6
19.01.2020, 14:00 20,3 14,3 53,4 20
19.01.2020, 15:00 22,1 15,4 49,5 22,9
19.01.2020, 16:00 27,4 18,6 28 41,6
19.01.2020, 17:00 24,8 17,4 25,7 48
19.01.2020, 18:00 28,1 19,1 11,9 56,7
19.01.2020, 19:00 34,3 24,9 5,2 58
19.01.2020, 20:00 37,7 27,9 2,9 57,1
19.01.2020, 21:00 41,1 30,2 2,8 56,1
19.01.2020, 22:00 43,4 32,2 2,9 56,1
19.01.2020, 23:00 45,6 34,5 3,2 55,7
20.01.2020, 00:00 50,7 38,8 3,3 52,8
Minimum 20,3 14,3 2,8 12,4
Maksimum 57,8 42,9 53,4 58
Średnia 42,7 32,4 16,2 34,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.