Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2020-08-04 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
02.08.2020, 01:00 22,7 11,3 28,8 40,5
02.08.2020, 02:00 18,4 10,9 38 23,3
02.08.2020, 03:00 18,4 11,1 36,9 19,1
02.08.2020, 04:00 17,6 11,3 29,8 21,9
02.08.2020, 05:00 16,1 11,8 25,7 22,8
02.08.2020, 06:00 15,8 12 14,9 26,3
02.08.2020, 07:00 17,8 13,2 19,1 28,8
02.08.2020, 08:00 17,7 13,1 37 20,2
02.08.2020, 09:00 13,8 8,3 51,7 17,3
02.08.2020, 10:00 11,5 5,8 69,7 10
02.08.2020, 11:00 6,8 3,3 84,5 5,1
02.08.2020, 12:00 4,8 2,4 91,1 4
02.08.2020, 13:00 4,7 2,3 98,6 4,2
02.08.2020, 14:00 4 1,9 103,7 7,2
02.08.2020, 15:00 5,7 2,1 100,8 5,2
02.08.2020, 16:00 5,4 2 102,3 4,6
02.08.2020, 17:00 5,4 1,9 100 5,4
02.08.2020, 18:00 4,7 1,7 101,1 5
02.08.2020, 19:00 6,6 2,5 99,8 6,5
02.08.2020, 20:00 11,1 3,5 91,7 12
02.08.2020, 21:00 12,5 4,6 75,6 17,9
02.08.2020, 22:00 15,6 6,6 51,2 41
02.08.2020, 23:00 19,2 8,9 57,5 33
03.08.2020, 00:00 20,7 9,9 66,2 20,8
03.08.2020, 01:00 18,8 9,6 74 12,7
03.08.2020, 02:00 17,1 8,9 76,2 9,6
03.08.2020, 03:00 16,8 9,6 68,8 9,6
03.08.2020, 04:00 15,1 8,7 67,5 8,6
03.08.2020, 05:00 15,5 9 61,9 8,6
03.08.2020, 06:00 17,1 9,8 55 12
03.08.2020, 07:00 19,4 9,6 49,4 17,6
03.08.2020, 08:00 19,8 8,5 51 18,2
03.08.2020, 09:00 21,5 8,3 52,8 16
03.08.2020, 10:00 27,4 8,7 58,4 17,8
03.08.2020, 11:00 26,4 9 76,6 11,4
03.08.2020, 12:00 22,8 8,5 91,1 9,9
03.08.2020, 13:00 24,9 8,8 94,1 13,2
03.08.2020, 14:00 23 8,9 104 11,2
03.08.2020, 15:00 29,1 9,5 113,3 12
03.08.2020, 16:00 29,3 10,8 107,2 14,2
03.08.2020, 17:00 36,3 16,3 81,3 28,9
03.08.2020, 18:00 33,5 17,9 67,9 34
03.08.2020, 19:00 32,9 20,5 57,1 40,9
03.08.2020, 20:00 33,9 22,1 49,1 41,3
03.08.2020, 21:00 31,4 23,9 40,8 38
03.08.2020, 22:00 28,4 24,3 32,5 42,9
03.08.2020, 23:00 25,7 22,4 36,3 37,3
04.08.2020, 00:00 26,6 23,6 32 36,1
Minimum 4 1,7 6,5 4
Maksimum 36,3 25,8 113,3 42,9
Średnia 19,9 11,9 61,7 19,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.