Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2019-02-23 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.02.2019, 01:00 35,4 49,2 11,2 0,5 0,6
21.02.2019, 02:00 36,4 42,5 14,3 0,6 0,6
21.02.2019, 03:00 40 41,1 8,3 0,5 0,5
21.02.2019, 04:00 28,4 38,4 8,9 0,4 0,5
21.02.2019, 05:00 26,3 28,8 15 0,3 0,5
21.02.2019, 06:00 27,1 17,7 21,6 0,3 0,6
21.02.2019, 07:00 27,6 17,3 26,6 0,6 0,6
21.02.2019, 08:00 66,6 19,1 29,6 0,8 0,7
21.02.2019, 09:00 49,9 17,7 30,2 1,2 0,7
21.02.2019, 10:00 54,5 19,4 28,5 0,9 0,8
21.02.2019, 11:00 47,9 20,1 30 1,3 0,7
21.02.2019, 12:00 24,2 28,4 27,6 13,6 1 0,6
21.02.2019, 13:00 17,2 34,6 21,2 12,3 0,8 0,6
21.02.2019, 14:00 17,3 34,3 20,8 11,4 0,7 0,7
21.02.2019, 15:00 21,8 31 22,5 8,1 0,8 0,7
21.02.2019, 16:00 25 23,5 29,6 12,2 0,8 0,7
21.02.2019, 17:00 24,2 23,4 29,2 13,5 0,7 0,7
21.02.2019, 18:00 46,9 19,9 37,1 7,2 1,1 0,9
21.02.2019, 19:00 41,2 29,5 31,5 5,6 1,2 0,8
21.02.2019, 20:00 42,5 37 25,3 6 1,7 0,8
21.02.2019, 21:00 32,9 53,2 14,9 6,5 1,4 0,7
21.02.2019, 22:00 32,9 60,7 11,5 4,2 1 0,7
21.02.2019, 23:00 15,8 68,1 6,9 3,4 1 0,6
22.02.2019, 00:00 11,6 70,7 6,4 3,8 0,6 0,6
22.02.2019, 01:00 6,3 77,9 3,5 3,3 0,5 0,4
22.02.2019, 02:00 7,9 69,6 6 2,7 0,4 0,4
22.02.2019, 03:00 12,8 65 7,6 4,3 0,3 0,7
22.02.2019, 04:00 13,5 59 10,7 7,1 0,3 0,8
22.02.2019, 05:00 8,7 58,8 13,4 10,3 0,3 0,6
22.02.2019, 06:00 17,1 53,2 21,9 11,6 0,3 0,8
22.02.2019, 07:00 39,3 57,4 15,3 5,6 0,6 0,6
22.02.2019, 08:00 61 43,9 28,2 9,3 1,4 0,9
22.02.2019, 09:00 29,8 51,4 19,6 1,7 1,6 0,6
22.02.2019, 10:00 23,7 59,2 13,9 3,1 1,2 0,5
22.02.2019, 11:00 16,7 60,3 13,3 2,4 0,9 0,4
22.02.2019, 12:00 14,3 64,4 11,5 1,9 0,8 0,4
22.02.2019, 13:00 13,9 65,7 11,9 3,4 0,6 0,4
22.02.2019, 14:00 18,5 65,9 12 4,1 0,5 0,4
22.02.2019, 15:00 23,7 64,9 14,2 5,7 0,4 0,4
22.02.2019, 16:00 28,1 62,9 17,8 3,9 0,5 0,5
22.02.2019, 17:00 45,4 64,5 16,7 4 0,6 0,8
22.02.2019, 18:00 86,2 50,9 29,1 8,4 1,1 0,9
22.02.2019, 19:00 156,6 20,1 70,3 16,5 2,1 1,6
22.02.2019, 20:00 153,4 26,8 47,9 14,8 5,6 1,5
22.02.2019, 21:00 131,9 21,4 49,7 14 4,8 1,4
22.02.2019, 22:00 198,6 15,5 53,2 18,8 5,5 2,2
22.02.2019, 23:00 136,9 18,1 41,1 14,9 7,9 2
23.02.2019, 00:00 99,2 28,6 23,6 8,1 7,8 1,6
Minimum 6,3 13,6 3,5 1,7 0,3 0,4
Maksimum 198,6 77,9 70,3 116,8 7,9 2,2
Średnia 47,4 42,6 21,4 10,2 1,7 0,8

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.