Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2019-05-21 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.05.2019, 01:00
19.05.2019, 02:00
19.05.2019, 03:00
19.05.2019, 04:00
19.05.2019, 05:00
19.05.2019, 06:00
19.05.2019, 07:00
19.05.2019, 08:00
19.05.2019, 09:00
19.05.2019, 10:00
19.05.2019, 11:00
19.05.2019, 12:00
19.05.2019, 13:00
19.05.2019, 14:00
19.05.2019, 15:00
19.05.2019, 16:00
19.05.2019, 17:00
19.05.2019, 18:00
19.05.2019, 19:00
19.05.2019, 20:00
19.05.2019, 21:00
19.05.2019, 22:00
19.05.2019, 23:00
20.05.2019, 00:00
20.05.2019, 01:00
20.05.2019, 02:00
20.05.2019, 03:00
20.05.2019, 04:00
20.05.2019, 05:00
20.05.2019, 06:00
20.05.2019, 07:00
20.05.2019, 08:00
20.05.2019, 09:00
20.05.2019, 10:00
20.05.2019, 11:00
20.05.2019, 12:00
20.05.2019, 13:00
20.05.2019, 14:00
20.05.2019, 15:00
20.05.2019, 16:00
20.05.2019, 17:00
20.05.2019, 18:00
20.05.2019, 19:00
20.05.2019, 20:00
20.05.2019, 21:00
20.05.2019, 22:00
20.05.2019, 23:00
21.05.2019, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.