Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-08-19 13:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
17.08.2018, 01:00 17,1 14,1 29,6 25,6 3,8 0,4 0,3
17.08.2018, 02:00 16,1 14,1 24,7 20,6 2,2 0,3 0,3
17.08.2018, 03:00 15,5 14,4 12,8 21,5 2 0,5 0,3
17.08.2018, 04:00 14 12,8 14 18 3,4 0,6 0,3
17.08.2018, 05:00 14,4 13,4 14 26,4 4,3 0,3 0,3
17.08.2018, 06:00 19 16,8 1,9 44,7 3,7 0,6 0,5
17.08.2018, 07:00 20,4 18,9 10,3 45,1 4,4 0,6 0,4
17.08.2018, 08:00 19,3 16,1 32,6 26 3,9 0,4
17.08.2018, 09:00 13,7 10,5 50,8 0,3 0,3
17.08.2018, 10:00 11,4 8,1 62,3 14 2,2 0,2 0,3
17.08.2018, 11:00 9,4 5,9 77,8 14,8 3,6 0,2 0,2
17.08.2018, 12:00 8,2 4,8 84,2 14,6 3,1 0,2 0,2
17.08.2018, 13:00 8,9 5,1 86,2 13,8 2,6 0,1 0,2
17.08.2018, 14:00 7,9 4,6 89,9 12,6 2,9 0,2 0,2
17.08.2018, 15:00 7,2 4,4 92,7 11,3 4 0,2 0,2
17.08.2018, 16:00 8,6 4,8 96 12,4 4,5 0,1 0,2
17.08.2018, 17:00 10 6 97,7 12,3 3,5 0,1 0,2
17.08.2018, 18:00 10,4 6,5 100,6 11,8 2,7 0,1 0,2
17.08.2018, 19:00 11,7 8 98,7 14 3,7 0,2 0,3
17.08.2018, 20:00 21,3 16,3 73,3 31 5,1 0,2 0,4
17.08.2018, 21:00 36,3 24,4 15,6 80,4 5,9 0,9 0,8
17.08.2018, 22:00 47,6 35,7 1,8 84,8 4,5 1,6 1
17.08.2018, 23:00 52,3 42,7 1,8 68,5 4,2 1,6 1
18.08.2018, 00:00 45,7 39,3 1 57,3 4,2 1,9 0,9
18.08.2018, 01:00 36,8 33,2 0,6 47,3 4,5 1,3 0,6
18.08.2018, 02:00 37,5 34,9 1,4 40,6 3,5 1,2 0,6
18.08.2018, 03:00 31,2 29,6 26,6 23,2 3,5 1 0,4
18.08.2018, 04:00 28,3 27,3 51,4 9,3 3,2 0,4 0,3
18.08.2018, 05:00 26,3 26 67,1 5,3 3,3 0,2 0,3
18.08.2018, 06:00 20 19,7 60,5 10,6 2,7 0,1 0,3
18.08.2018, 07:00 17,7 16,8 51,8 8,8 2,6 0,2 0,3
18.08.2018, 08:00 16,3 15,2 51,5 7,3 1,5 0,2 0,3
18.08.2018, 09:00 9,5 9,2 67 6,8 3,1 0,1 0,3
18.08.2018, 10:00 9,4 9 80,5 6,5 3 0,1 0,3
18.08.2018, 11:00 9,8 8,4 84,2 7,1 3,1 0,1 0,3
18.08.2018, 12:00 8,3 7,2 82,2 6,5 3,7 0,1 0,3
18.08.2018, 13:00 6,9 5,5 85,6 4,4 3,3 0,1 0,2
18.08.2018, 14:00 8,4 5,5 81,9 5,2 2,8 0,1 0,2
18.08.2018, 15:00 5,9 4,7 79,7 4,6 3,3 0,1 0,2
18.08.2018, 16:00 6,1 4,3 80,8 3,4 3,4 0,1 0,2
18.08.2018, 17:00 6,7 4,4 81,5 4,1 2,8 0,1 0,2
18.08.2018, 18:00 6,8 4,2 81,2 5,1 3,5 0,1 0,2
18.08.2018, 19:00 8,2 4,8 81,4 4,3 2 0,1 0,2
18.08.2018, 20:00 13,3 10,2 73,9 9,4 4,4 0,1 0,3
18.08.2018, 21:00 20,5 14,8 68 10,5 4 0,5 0,3
18.08.2018, 22:00 26 18,7 62,7 12,8 3,7 0,5 0,3
18.08.2018, 23:00 19,6 15 40,4 23,9 3,5 0,5 0,3
19.08.2018, 00:00 22,7 18,7 23,1 30 3,4 0,5 0,4
Minimum 5,9 4,2 0,6 3,4 1,5 0,1 0,2
Maksimum 52,3 42,7 100,6 84,8 5,9 1,9 1
Średnia 17,2 14,3 51,5 19,2 3,4 0,4 0,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.