Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-04-24 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.04.2018, 01:00 16,5 56,3 11 7,2 0,2 0,2
22.04.2018, 02:00 11,5 2,9 56,1 7,2 1,4 0,1 0,2
22.04.2018, 03:00 12 1,3 53,1 6,9 3,2 0,1 0,2
22.04.2018, 04:00 12,6 50,2 8,1 3,8 0,1 0,2
22.04.2018, 05:00 12,9 2 48,9 7,1 2,9 0,2 0,2
22.04.2018, 06:00 15,1 7,2 48,7 5,6 2,7 0,2 0,2
22.04.2018, 07:00 15,8 9,7 47,7 7,1 4 0,4 0,2
22.04.2018, 08:00 17,3 10,4 55 5,2 2,9 0,2 0,1
22.04.2018, 09:00 18 11,6 59,6 4,4 1,8 0,2 0,1
22.04.2018, 10:00 16,9 7,9 60,2 5,5 2,9 0,1 0,1
22.04.2018, 11:00 11,1 3,5 62 5,4 2,5 0,1 0,1
22.04.2018, 12:00 6,8 1,4 62 5,7 2,3 0,1 0
22.04.2018, 13:00 3,3 62,5 5,4 1 0,1 0
22.04.2018, 14:00 4,8 63,6 5,3 1,4 0,1 0,1
22.04.2018, 15:00 7,2 64,7 5 1 0,2 0,1
22.04.2018, 16:00 8,1 1,4 65,3 5,4 0,5 0,1 0,1
22.04.2018, 17:00 9,8 2 65,7 4,7 1,4 0,1 0,1
22.04.2018, 18:00 16,2 4,9 64,8 6,6 0,6 0,1 0,1
22.04.2018, 19:00 17,2 5,6 62,6 8,9 1,7 0,4 0,1
22.04.2018, 20:00 14,6 4,6 56,7 11,4 3,4 0,6 0,2
22.04.2018, 21:00 30,4 8,7 45,2 19,7 5,1 0,7 0,2
22.04.2018, 22:00 24,6 16,9 41,4 17,2 4,4 0,8 0,2
22.04.2018, 23:00 25,5 18,2 39,1 15,8 5,4 0,5 0,3
23.04.2018, 00:00 16,7 10,2 38 14,2 4,5 0,4 0,2
23.04.2018, 01:00 14 6,2 37,6 13,9 4,7 0,3 0,2
23.04.2018, 02:00 14,1 3,1 40,8 10,8 4,3 0,3 0,2
23.04.2018, 03:00 18,1 4,5 42,4 21,6 4,2 0,3 0,2
23.04.2018, 04:00 12,3 5,4 43,9 10 4,1 0,2 0,1
23.04.2018, 05:00 15,9 4,3 43,6 10,9 3 0,2 0,1
23.04.2018, 06:00 24,8 5,8 38,2 18,7 4,1 0,2 0,1
23.04.2018, 07:00 23 10,8 39,4 19,4 3,7 0,2 0,1
23.04.2018, 08:00 25,4 11,2 36,6 21,6 5,2 0,2 0,1
23.04.2018, 09:00 36,2 9 39 17,5 3,7 0,4 0,1
23.04.2018, 10:00 27,7 9 47,4 19,9 9,4 0,3 0,2
23.04.2018, 11:00 17,9 10,8 44,8 28,2 9,2 0,3 0,2
23.04.2018, 12:00 14,3 9,8 46,2 23,5 5,9 0,3 0,2
23.04.2018, 13:00 22 7,5 46 21,7 6,3 0,3 0,2
23.04.2018, 14:00 27,4 15 49,2 21,2 8,3 0,3 0,3
23.04.2018, 15:00 33,6 10,8 56,9 20,4 5,6 0,4 0,3
23.04.2018, 16:00 23,1 10,8 65,7 23,1 4,2 0,3 0,3
23.04.2018, 17:00 36 16,9 58,2 23,4 6,3 0,3 0,4
23.04.2018, 18:00 30,3 19 55,7 17,3 5 0,3 0,3
23.04.2018, 19:00 31,1 24,6 58,7 15,2 5,8 0,4 0,4
23.04.2018, 20:00 26 17,6 58,2 14,9 6,6 0,5 0,3
23.04.2018, 21:00 19,7 15,3 53,8 18,1 9,1 0,3 0,3
23.04.2018, 22:00 20,5 13,5 52,5 15,9 10,8 0,2 0,3
23.04.2018, 23:00 18,1 13,5 53,4 12,6 4,9 0,2 0,2
24.04.2018, 00:00 16,4 17,8 52,2 9,8 7,1 0,2 0,2
Minimum 3,3 1,1 36,2 4,4 0,5 0,1 0
Maksimum 36,2 24,6 65,7 28,2 10,8 0,8 0,4
Średnia 17,9 9 51,3 12,8 4,4 0,3 0,2

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.