Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-06-23 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.06.2018, 01:00 22 15,7 15,1 4 0,2 0,3
21.06.2018, 02:00 23,2 17,2 14 2,9 0,2 0,3
21.06.2018, 03:00 23 17 16,4 2,9 0,2 0,3
21.06.2018, 04:00 23,8 17,7 10,4 2,8 0,2 0,3
21.06.2018, 05:00 25 18,6 24,2 3 0,2 0,3
21.06.2018, 06:00 25 17,4 35,8 3,1 0,2 0,3
21.06.2018, 07:00 26 15,6 25,2 2,6 0,2 0,3
21.06.2018, 08:00 25,6 12,8 14 3,8 0,2 0,3
21.06.2018, 09:00 19,2 10,6 14 4,2 0,2 0,3
21.06.2018, 10:00 17,5 9,7 9,5 4,5 0,1 0,3
21.06.2018, 11:00 29,1 10,7 8,7 4,2 0,1 0,3
21.06.2018, 12:00 37,6 11 11,1 5,7 0,1 0,3
21.06.2018, 13:00 28,7 9,5 8,9 3,7 0,1 0,3
21.06.2018, 14:00 63,1 12,8 9,2 3,8 0,1 0,3
21.06.2018, 15:00 24 6 11,6 6,2 0,1 0,3
21.06.2018, 16:00 3,8 3,1 77,1 6,4 4,4 0,1 0,3
21.06.2018, 17:00 4,7 4,1 87,1 8,3 4,2 0,1 0,3
21.06.2018, 18:00 7,5 6,6 84,1 13,3 3,5 0,1 0,3
21.06.2018, 19:00 5,1 4,7 75,2 16,8 4,4 0,2 0,3
21.06.2018, 20:00 4,5 4 70,8 10,4 3,2 0,2 0,3
21.06.2018, 21:00 4,2 3,6 63,5 6,9 3,5 0,2 0,3
21.06.2018, 22:00 1 1,6 64,4 5,5 3,9 0,1 0,3
21.06.2018, 23:00 2,3 1,8 71 3,7 3,7 0,1 0,2
22.06.2018, 00:00 2,7 2,2 71 2,8 4,2 0,1 0,2
22.06.2018, 01:00 2 1,6 72,4 2,4 4,3 0 0,2
22.06.2018, 02:00 2,3 1,9 71,6 2,1 4,7 0,1 0,2
22.06.2018, 03:00 3,4 2,6 64,7 2,5 3,9 0 0,2
22.06.2018, 04:00 4,6 3,4 56,4 2,2 4 0 0,2
22.06.2018, 05:00 5,2 3,9 54,1 3,2 3,5 0,1 0,2
22.06.2018, 06:00 5,3 3,9 53,2 4,9 3,3 0,1 0,2
22.06.2018, 07:00 7,2 4,2 50,8 5,7 4,5 0,1 0,2
22.06.2018, 08:00 9 4,2 48,6 9,9 4,1 0,1 0,2
22.06.2018, 09:00 9,7 4,6 53,8 8,1 3,2 0,1 0,2
22.06.2018, 10:00 10,6 5,3 57,1 8,1 4,3 0,1 0,2
22.06.2018, 11:00 8,1 5,9 56,4 10,3 4,1 0,1 0,3
22.06.2018, 12:00 6,8 4,8 48,2 14,6 3,2 0,1 0,3
22.06.2018, 13:00 4,5 2,8 51,8 8,8 2 0,1 0,3
22.06.2018, 14:00 5,3 3 57,6 7,5 4,1 0,1 0,3
22.06.2018, 15:00 6,4 4,1 59,5 6,9 4,2 0,1 0,3
22.06.2018, 16:00 6,4 5,4 62,9 9,1 3,8 0,1 0,3
22.06.2018, 17:00 5,7 4,4 56 12,5 2,2 0,2 0,3
22.06.2018, 18:00 5,5 3,9 56,8 9,5 3,1 0,1 0,3
22.06.2018, 19:00 6,7 4,2 63,1 7,5 3,7 0,2 0,3
22.06.2018, 20:00 5,2 3,3 64,5 10,9 3,7 0,1 0,3
22.06.2018, 21:00 11,6 8,6 68,4 8 2,1 0,1 0,3
22.06.2018, 22:00 9,7 8 55,7 14,3 3,8 0,1
22.06.2018, 23:00 7,7 5,9 44,8 0,3 0,3
23.06.2018, 00:00 5,5 4,4 43,8 8,6 4 0,1 0,3
Minimum 1 1,6 43,1 2,1 2 0 0,2
Maksimum 63,1 18,6 87,1 35,8 6,2 0,3 0,3
Średnia 12,1 6,9 59,8 9,7 3,7 0,1 0,3

Stronicowanie

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.