Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-10-20 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.10.2018, 01:00 120,4 116,1 0,2 34,9 9 6,1 1,7
18.10.2018, 02:00 115,2 112,2 1,5 30,6 7,7 5,4 1,6
18.10.2018, 03:00 90,7 88,2 0,8 28,1 8,1 3,4 1,2
18.10.2018, 04:00 78,7 76,3 0,9 22,1 8,5 2,3 1
18.10.2018, 05:00 72,4 69,8 0,2 24,3 8,8 2,1 1
18.10.2018, 06:00 76,4 72,5 3,8 30 8,8 2,1 1,1
18.10.2018, 07:00 82,2 76,9 2 38,3 8,5 2,8 1,3
18.10.2018, 08:00 100,8 92,4 2,1 45,7 9,7 2,8 1,6
18.10.2018, 09:00 127,7 104,6 2,3 54,5 13,2 4,2 1,7
18.10.2018, 10:00 163,2 133,4 5,5 72,7 19,7 6,8 2
18.10.2018, 11:00 118,3 97,8 9,1 63,9 15,2 5,1 1,1
18.10.2018, 12:00 84,9 64,8 39,6 35,9 13,5 1,9 0,6
18.10.2018, 13:00 75,1 58,2 65,9 24,2 13,2 1,1 0,6
18.10.2018, 14:00 63,9 48,8 80,1 21,9 13,6 0,9 0,5
18.10.2018, 15:00 53 40 93,2 18 16,8 0,6 0,5
18.10.2018, 16:00 60,3 46,8 90,3 19,3 15,9 0,5 0,5
18.10.2018, 17:00 62,9 55 82,1 21,1 11,5 0,8 0,5
18.10.2018, 18:00 69,8 61,5 62 39,3 13,3 0,9 0,7
18.10.2018, 19:00 99,7 93 59 34,6 12,8 2,7 0,8
18.10.2018, 20:00 118,9 113,5 42,4 38,2 16,9 3,5 1
18.10.2018, 21:00 109,9 106,2 50,1 27 22,9 3 0,8
18.10.2018, 22:00 104,2 102,8 58,3 15,9 25,9 2,1 0,7
18.10.2018, 23:00 84,6 83,1 52,2 9,5 8,3 3,3 0,7
19.10.2018, 00:00 76,8 76,5 40,7 8 8,3 4,1 0,9
19.10.2018, 01:00 50,5 50,2 34,2 7,3 6,9 4,3 1
19.10.2018, 02:00 30,4 30,3 29,3 6,9 7,7 1,1 0,9
19.10.2018, 03:00 28,6 28,5 32,1 4,9 8,6 0,5 0,6
19.10.2018, 04:00 27 26,9 29,1 6,6 9,9 0,7 0,6
19.10.2018, 05:00 17,1 16,9 32,3 7,6 9,5 0,5 0,6
19.10.2018, 06:00 18 17,7 31,4 12,7 9,7 0,2 0,6
19.10.2018, 07:00 22,9 21,9 28,7 17 9,5 0,9 0,6
19.10.2018, 08:00 22,5 21,3 17,4 29,9 9,3 0,9 0,6
19.10.2018, 09:00 38,9 36,5 23,5 28,3 13,1 0,9 1
19.10.2018, 10:00 24,6 21 34,9 18,3 13,3 0,5 0,4
19.10.2018, 11:00 12,9 10,9 53,6 10,2 7,9 0,4 0,3
19.10.2018, 12:00 10,8 7,5 61,9 8,2 6,3 0,3 0,3
19.10.2018, 13:00 7,8 5,2 64,9 6,7 5,7 0,2 0,3
19.10.2018, 14:00 12,2 6,5 64,5 9,2 7,1 0,2 0,3
19.10.2018, 15:00 10,9 5,9 67,3 9,5 5,5 0,2 0,3
19.10.2018, 16:00 24 16,2 64 11,8 7,5 0,2
19.10.2018, 17:00 44 34 55,2 0,4 0,5
19.10.2018, 18:00 100,2 75 23,8 53,3 12,2 1,1 1,1
19.10.2018, 19:00 189,9 161,5 13,2 70,3 23,8 7,6 1,9
19.10.2018, 20:00 187,2 162 8,5 66 18 13,7 2,1
19.10.2018, 21:00 186,1 166,2 8 55,8 17,3 14,9 2,2
19.10.2018, 22:00 167,7 154 7,3 45,7 16,3 10,6 2,3
19.10.2018, 23:00 124,1 114,2 2,1 41,1 11,4 7,5 1,6
20.10.2018, 00:00 127,6 120 3,5 33,8 11,1 6,5 1,7
Minimum 7,8 5,2 0,2 4,9 5,5 0,2 0,3
Maksimum 189,9 166,2 93,2 72,7 25,9 14,9 2,3
Średnia 76,2 68,8 29,4 27,1 11,6 3,1 1

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.