Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-12-12 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
10.12.2018, 01:00 10,7 8,7 14,1 0,3 0,6
10.12.2018, 02:00 8 8,4 15 0,2
10.12.2018, 03:00 4,6 0,2 0,6
10.12.2018, 04:00 3,2 4,3 14,8 0,2 0,9
10.12.2018, 05:00 3,3 4,1 14,1 0,3 0,9
10.12.2018, 06:00 4,3 9,6 19,6 0,3 0,8
10.12.2018, 07:00 40,9 15,3 24,1 2,2 1
10.12.2018, 08:00 85,1 22,1 24,7 5,6 1,2
10.12.2018, 09:00 24,2 17,7 18,3 4 0,8
10.12.2018, 10:00 22,4 19 16,5 0,5 0,7
10.12.2018, 11:00 17,2 20,9 20,5 0,4 0,8
10.12.2018, 12:00 46,6 23,1 28,5 0,4 0,9
10.12.2018, 13:00 19,8 15,3 17,6 1,9 0,7
10.12.2018, 14:00 22,7 17,2 15,1 0,7 0,8
10.12.2018, 15:00 18,8 17,5 15,2 0,6 0,8
10.12.2018, 16:00 29,8 37,4 16,7 0,8 0,9
10.12.2018, 17:00 35,9 42,6 16 1,5 0,9
10.12.2018, 18:00 24 30,4 15,2 2 0,9
10.12.2018, 19:00 25,6 24,7 15,7 1,1 0,8
10.12.2018, 20:00 19,5 19,4 15,3 1,1 0,8
10.12.2018, 21:00 12,1 11,4 14,4 0,5 0,7
10.12.2018, 22:00 14,1 10,8 14,6 0,5 0,7
10.12.2018, 23:00 13,7 9,1 13,5 0,5 0,7
11.12.2018, 00:00 9,2 7,8 13,9 0,5 0,7
11.12.2018, 01:00 6,3 6,1 13,7 0,3 0,6
11.12.2018, 02:00 7,5 6,2 12,9 0,3 0,6
11.12.2018, 03:00 7,9 7,3 13,8 0,3 0,6
11.12.2018, 04:00 8,2 7,5 12,6 0,3 0,7
11.12.2018, 05:00 5,5 7,5 13 0,3 0,7
11.12.2018, 06:00 6 13,5 18,2 0,4 0,8
11.12.2018, 07:00 37,2 12,2 16,2 0,5 1,1
11.12.2018, 08:00 49,4 18,5 15,1 7 1,3
11.12.2018, 09:00 26,6 20,4 16,9 1,8 1
11.12.2018, 10:00 41,6 18,2 15,6 1 1
11.12.2018, 11:00 29,3 14,7 14 1,1 1
11.12.2018, 12:00 27,5 15,2 14,5 1 0,8
11.12.2018, 13:00 12,6 12,6 15 0,9 0,8
11.12.2018, 14:00 37,3 15,7 15 1,1 0,9
11.12.2018, 15:00 44,4 21,7 16,2 1,5 1,1
11.12.2018, 16:00 57,7 28,7 15,4 2 1,2
11.12.2018, 17:00 42,7 34,9 14,6 2,2 1
11.12.2018, 18:00 53,9 31,3 13,3 2,7 1
11.12.2018, 19:00 60,2 25,3 14,2 1,7 1
11.12.2018, 20:00 61,1 20 15,5 1,9 1,2
11.12.2018, 21:00 83,2 20 15,7 2 1,1
11.12.2018, 22:00 82,6 18,3 16 3,3 1,2
11.12.2018, 23:00 70,2 21 17,3 2,2 1,2
12.12.2018, 00:00 82,2 19,2 15,6 7,3 1,3
Minimum 3,2 4,1 12,6 0,2 0,6
Maksimum 85,1 42,6 28,5 7,3 1,5
Średnia 31,6 17,1 15,8 1,6 0,9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.