Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 34,4 62,7 7,5 5,2 0,2
08.08.2020, 02:00 36,3 57,4 7,4 4,2 0,2
08.08.2020, 03:00 35 53,1 6,2 3,5 0,2
08.08.2020, 04:00 30,8 46,4 8 3,1 0,3
08.08.2020, 05:00 29,5 39,8 7,1 2,6 0,3
08.08.2020, 06:00 29 7,4 2,5 0,2
08.08.2020, 07:00 26,3 7,7 2,9 0,2
08.08.2020, 08:00 27,6 5,6 4,2 0,2
08.08.2020, 09:00 31,6 63,5 6,1 8 0,2
08.08.2020, 10:00 33,2 56,6 24,1 42,2 0,4
08.08.2020, 11:00 30,3 68,3 21,4 35,3 0,2
08.08.2020, 12:00 31,6 87,8 5,5 13 0,4
08.08.2020, 13:00 35,9 96,2 5,1 11,9 0,4
08.08.2020, 14:00 40,3 90,5 11,5 23,1 0,5
08.08.2020, 15:00 43,7 88,1 12,1 21,1 0,7
08.08.2020, 16:00 44 94 7,9 15 0,7
08.08.2020, 17:00 45 96,5 7,1 13,4 0,7
08.08.2020, 18:00 40,5 98,8 5,3 11,1 0,5
08.08.2020, 19:00 38,7 97,7 4,7 10 0,3
08.08.2020, 20:00 44,1 89,6 6,6 8,6 0,2
08.08.2020, 21:00 38,2 75,7 15,8 8,9 0,3
08.08.2020, 22:00 32,8 70,7 16,2 7,1 0,3
08.08.2020, 23:00 21,5 69 14,3 6,2 0,3
09.08.2020, 00:00 19,6 67,4 9,7 5,7 0,2
09.08.2020, 01:00 16,3 63,5 9,3 4,9 0,2
09.08.2020, 02:00 17,9 60 9 3,7 0,2
09.08.2020, 03:00 24,6 55,4 8,1 3,7 0,2
09.08.2020, 04:00 30,2 49,6 8 3,6 0,2
09.08.2020, 05:00 28,7 48,6 6,8 3,1 0,2
09.08.2020, 06:00 26,2 6,3 2,7 0,2
09.08.2020, 07:00 27,7 6,4 3 0,1
09.08.2020, 08:00 23,3 5,1 6,3 0,2
09.08.2020, 09:00 19,4 62,4 4,7 7,6 0,2
09.08.2020, 10:00 13,4 72,1 3,6 8 0,2
09.08.2020, 11:00 13,6 72,3 2,3 8,1 0,1
09.08.2020, 12:00 11,6 62,8 5 14 0,2
09.08.2020, 13:00 12,8 64,2 5,2 14,3 0,4
09.08.2020, 14:00 15,2 63,9 9 19,3 0,4
09.08.2020, 15:00 19,3 68,3 8,3 17 0,6
09.08.2020, 16:00 24,2 68,7 13,7 24 1
09.08.2020, 17:00 27,7 72,3 13 25,6 0,7
09.08.2020, 18:00 29,3 74,3 11,5 0,5
09.08.2020, 19:00 35,9 9,7 0,3
09.08.2020, 20:00 40,7 64 7,4 6,1 0,1
09.08.2020, 21:00 28,3 55,7 4,4 2,6 0,1
09.08.2020, 22:00 18,4 47,6 5,5 2,2 0,1
09.08.2020, 23:00 9,6 11,5 1,7 0,1
10.08.2020, 00:00 2,4 9,3 1,9 0,1
Minimum 2,3 39,8 2,3 1,1 0,1
Maksimum 45 98,8 27,6 89,5 1
Średnia 22,4 69,6 9,7 11,9 0,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.