Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-01-20 04:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2020, 01:00 51 46 27,1 23 6,2 1,5
18.01.2020, 02:00 33,2 28,9 51,8 11,6 7,5 1,4
18.01.2020, 03:00 30,3 25,4 56,5 8,9 7,7 1,3
18.01.2020, 04:00 55,7 49,6 35,4 23,9 6,7 1,7
18.01.2020, 05:00 38,6 33,6 43,1 13,4 5,6 1,5
18.01.2020, 06:00 34,5 30,2 40,4 13,3 5,4 1,4
18.01.2020, 07:00 29,6 25,9 47,7 15 5,6 1,4
18.01.2020, 08:00 49,4 44,9 20,6 37,5 5,1 1,6
18.01.2020, 09:00 96,1 89,9 19,1 36,1 4,8 1,8
18.01.2020, 10:00 62 58,1 16,1 33,3 6,9 1,7
18.01.2020, 11:00 66,4 62,7 14,6 46,3 9,1 1,9
18.01.2020, 12:00 62,9 58,9 21,8 33,7 10 1,7
18.01.2020, 13:00 72,1 67,5 24,4 36,9 11,1 1,7
18.01.2020, 14:00 64,6 60,4 23 33,9 10,6 1,6
18.01.2020, 15:00 60,4 56,8 17,2 38,5 10,7 1,6
18.01.2020, 16:00 91,2 85 11,7 60,2 12,4 2
18.01.2020, 17:00 95 87,4 18,1 45,1 11,7 1,8
18.01.2020, 18:00 102 93,7 12,6 61,9 11,4 1,9
18.01.2020, 19:00 119,9 109,4 7,6 70,2 9,7 2,4
18.01.2020, 20:00 152,8 140,6 10,9 57,5 10,1 2,2
18.01.2020, 21:00 144,8 131,5 5 73,5 11 2,3
18.01.2020, 22:00 146,3 127,9 3,8 73,6 12,1 2,4
18.01.2020, 23:00 161,2 139,6 4,5 70,2 14 2,6
19.01.2020, 00:00 165,2 143,3 4 60,3 15,9 2,6
19.01.2020, 01:00 154,6 132,1 3,5 60,3 16,4 2,4
19.01.2020, 02:00 147,2 126,8 3,5 58,5 17,1 2,4
19.01.2020, 03:00 145,8 123,8 3,5 51 18,1 2,3
19.01.2020, 04:00 148,9 122,7 3,5 48,1 18,4 2,4
19.01.2020, 05:00 125,7 87,7 2,7 42,1 16,7 2,1
19.01.2020, 06:00 155,7 92,8 3,2 36,8 16,1 2,3
19.01.2020, 07:00 153,4 81,4 2,9 36,2 14,8 2,3
19.01.2020, 08:00 222 82,1 3,7 36,4 15,3 2,5
19.01.2020, 09:00 209,5 80,3 3,8 36,9 15 2,5
19.01.2020, 10:00 202,3 92,4 4,5 34,3 15,4 2,6
19.01.2020, 11:00 165 74,2 4,7 32,5 16 2,5
19.01.2020, 12:00 141,3 67,7 4,4 32,6 16,1 2,3
19.01.2020, 13:00 119,6 83,7 4,9 34,4 16,9 2,4
19.01.2020, 14:00 134,5 75,1 4,8 35,8 17,8 2,4
19.01.2020, 15:00 139 73,4 5 35 18 2,4
19.01.2020, 16:00 118 93,7 5,1 34,2 18,5 2,4
19.01.2020, 17:00 128 99,8 4,4 35,5 19,2 2,5
19.01.2020, 18:00 136,3 110,8 5,3 35,4 20,3 2,6
19.01.2020, 19:00 164,8 117,5 5,8 33,9 20,3 2,7
19.01.2020, 20:00 161,5 103,9 5,3 32,8 21,7 2,8
19.01.2020, 21:00 173,2 83,1 4 31,1 21,1 2,6
19.01.2020, 22:00 213,7 125,9 6,5 31,1 21,4 3,1
19.01.2020, 23:00 181,1 123 6 28,3 23 3
20.01.2020, 00:00 104 76 3,8 29,2 22,5 2,3
Minimum 28,4 25,2 2,7 8,9 4,8 1,2
Maksimum 222 143,3 56,5 73,6 23 3,1
Średnia 113,9 82,6 13,6 37,6 14,2 2,1

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.