Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
12.07.2020, 01:00 12,8 31,6 4,7 1,3
12.07.2020, 02:00 14,8 29 3,3 1,2
12.07.2020, 03:00 15,3 25,7 3,2 1,3
12.07.2020, 04:00 14,4 24,2 3,1 1,5
12.07.2020, 05:00 16,4 23,4 3,1 1,6
12.07.2020, 06:00 27 19,5 3,9 1,2
12.07.2020, 07:00 34,5 18,9 3,5 1,3
12.07.2020, 08:00 29,2 19,5 2,5 1,3
12.07.2020, 09:00 17,5 27,1 1,8 1,1
12.07.2020, 10:00 7,8 43,2 1,9 2,3
12.07.2020, 11:00 3,9 56,5 1,7 2,4
12.07.2020, 12:00 0,8 62,6 1,5 1,9
12.07.2020, 13:00 1,5 62,2 1,4 1,8
12.07.2020, 14:00 3,3 62,1 1,8 1,7
12.07.2020, 15:00 1,9 64,1 1,7 1,4
12.07.2020, 16:00 2,1 64,8 2,3 1,7
12.07.2020, 17:00 3,3 61,8 3,2 1,2
12.07.2020, 18:00 4,3 64,6 2,8 1,5
12.07.2020, 19:00 13,6 58,9 4,5 1,4
12.07.2020, 20:00 9,4 56,8 5,8 1,5
12.07.2020, 21:00 8,1 51,6 8,9 1,6
12.07.2020, 22:00 6,5 46,5 8,8 1,1
12.07.2020, 23:00 7,4 39,1 9,9 1,2
13.07.2020, 00:00 11,5 37,4 6,2 1,4
13.07.2020, 01:00 11,2 31,6 5,9 1,1
13.07.2020, 02:00 13,2 27,5 4,2 1,3
13.07.2020, 03:00 16,6 22,6 5 1,4
13.07.2020, 04:00 15,7 18,8 6,3 1,4
13.07.2020, 05:00 14,9 16,8 7,3 1,1
13.07.2020, 06:00 13,3 17,1 6,5 1,3
13.07.2020, 07:00 16,6 15,8 6,9 1,1
13.07.2020, 08:00 22,5 15,5 6,5 1,2
13.07.2020, 09:00 18,8 17,8 6,2 1,5
13.07.2020, 10:00 15,4 24 7,3 1,5
13.07.2020, 11:00 4,1 42,5 9,8 1,8
13.07.2020, 12:00 0 61,5 3,6 1,8
13.07.2020, 13:00 2,7 60 6,6 1,6
13.07.2020, 14:00 7,6 54,7 9,4 1,9
13.07.2020, 15:00 0 58,8 5,8 1,8
13.07.2020, 16:00 1,3 61,3 4,5 1,8
13.07.2020, 17:00 2,5 57,1 6,3 1,5
13.07.2020, 18:00 5,9 55,9 6,9 1,5
13.07.2020, 19:00 1,8 53,3 8,1 1,4
13.07.2020, 20:00 3,7 47,8 10,5 1,5
13.07.2020, 21:00 3,3 43 12,7 1,6
13.07.2020, 22:00 17,6 38,8 13,9 1,7
13.07.2020, 23:00 18,1 32,2 17,2 1,2
14.07.2020, 00:00 24,1 29,9 10,3 1,3
Minimum 0 5,3 1,4 0,5 0
Maksimum 100,7 122,5 57,8 89,5 1
Średnia 19,2 59,7 8,9 4,4 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.