Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2020-08-08 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 86,1 7,9 30,4 1 1 0,6
08.08.2020, 02:00 72,1 15,2 33,4 1,3 0,9 0,6
08.08.2020, 03:00 65,4 12,9 31,7 1,7 0,8 0,6
08.08.2020, 04:00 65,7 1,4 29,3 1,5 1,1 0,6
08.08.2020, 05:00 69 1,8 29,1 1,2 1 0,6
08.08.2020, 06:00 68,3 3,1 31,8 1,2 0,9 0,6
08.08.2020, 07:00
08.08.2020, 08:00
08.08.2020, 09:00
08.08.2020, 10:00
08.08.2020, 11:00
08.08.2020, 12:00
08.08.2020, 13:00
08.08.2020, 14:00
08.08.2020, 15:00
08.08.2020, 16:00
08.08.2020, 17:00
08.08.2020, 18:00
08.08.2020, 19:00
08.08.2020, 20:00
08.08.2020, 21:00
08.08.2020, 22:00
08.08.2020, 23:00
09.08.2020, 00:00
Minimum 65,4 1,4 29,1 1 0,8 0,6
Maksimum 86,1 15,2 33,4 1,7 1,1 0,6
Średnia 71,1 7 31 1,3 0,9 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.