Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2021-01-23 14:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.01.2021, 01:00 49,4 40,6 30,9 24,2 4,2 0,4
21.01.2021, 02:00 70,9 27,3 39,3 27,9 4,1 0,8
21.01.2021, 03:00 71,5 19,2 49,6 30,5 4,5 1
21.01.2021, 04:00 33,2 34 31,7 23,1 4 0,4
21.01.2021, 05:00 35,9 23,8 38,7 25,7 3,6 0,6
21.01.2021, 06:00 37,4 10,1 51,5 26,7 3,2 0,8
21.01.2021, 07:00 42,5 9,1 47,8 20,2 2,6 0,8
21.01.2021, 08:00 127,1 5,1 65,3 48,1 5 1,8
21.01.2021, 09:00 202,6 7,4 75,5 65,6 7,2 2,6
21.01.2021, 10:00 157,4 8,6 73,1 50,9 9,3 1,7
21.01.2021, 11:00 81,6 24,2 54,9 24,7 5,7 0,8
21.01.2021, 12:00 29,6 55,9 21,9 13,6 3,6 0,2
21.01.2021, 13:00 18,3 61,1 15,9 10,4 1,7 0,1
21.01.2021, 14:00 16,5 61,3 17,3 11,2 1,3 0,2
21.01.2021, 15:00 17,2 62,5 16,8 9,5 1,2 0,2
21.01.2021, 16:00 19,6 59,5 19 12,1 1,4 0,2
21.01.2021, 17:00 31,1 48,6 28,1 20,6 1,8 0,2
21.01.2021, 18:00 49 38,5 38 20,8 3,4 0,4
21.01.2021, 19:00 43,2 40,5 34,1 18 3,1 0,4
21.01.2021, 20:00 45,3 35,7 34,8 23 3,6 0,4
21.01.2021, 21:00 43,1 25,2 43,4 26,6 3,8 0,5
21.01.2021, 22:00 59,1 14,6 52,7 35,7 5 0,8
21.01.2021, 23:00 35,4 43,5 28,7 20,9 4,6 0,4
22.01.2021, 00:00 27,1 54,3 18,2 16,2 2 0,3
22.01.2021, 01:00 25,1 57,2 14,9 11,2 1,6 0,2
22.01.2021, 02:00 16 57,6 13,9 18,1 1,1 0,3
22.01.2021, 03:00 15,1 55,1 16,6 22 0,9 0,4
22.01.2021, 04:00 15,6 56,7 15 15,2 0,8 0,3
22.01.2021, 05:00 12,8 61 14,3 13,7 0,8 0,2
22.01.2021, 06:00 13 64 13,3 9,4 1,9 0,1
22.01.2021, 07:00 15,4 50,9 21,8 9 0,7 0,1
22.01.2021, 08:00 19,8 40,7 33,6 16,9 2,1 0,3
22.01.2021, 09:00 23,9 35,6 40,7 16,1 2,9 0,2
22.01.2021, 10:00 22,2 44,9 28,9 11,4 3,1 0,2
22.01.2021, 11:00 35,5 38,1 41,9 21,5 2 0,3
22.01.2021, 12:00 27,4 49,8 26,8 16,3 4,4 0,2
22.01.2021, 13:00 20,7 55,1 17,5 10 1,5 0,2
22.01.2021, 14:00 23,9 41,3 29,8 19,6 2,5 0,3
22.01.2021, 15:00 20,3 46,5 24,9 15,9 3,7 0,2
22.01.2021, 16:00 21,7 45,9 25,4 10 2,2 0,2
22.01.2021, 17:00 26,1 43 24,3 11,4 1,5 0,3
22.01.2021, 18:00 34,5 33,8 29,8 13,2 1,7 0,4
22.01.2021, 19:00 42 31,2 33,4 16,5 2,3 0,6
22.01.2021, 20:00 43,2 34,1 29 16,3 2,5 0,5
22.01.2021, 21:00 42,7 33,2 28,9 15,6 2,3 0,4
22.01.2021, 22:00 41,8 32,1 32,6 13,7 2,5 0,4
22.01.2021, 23:00 37,2 34,6 28,3 13,6 1,9 0,4
23.01.2021, 00:00 84,9 12 43,6 22,2 2,5 0,9
Minimum 11,2 5,1 9,2 5,3 0,6 0,1
Maksimum 202,6 69 75,5 65,6 9,3 2,6
Średnia 36,9 42,1 28,6 18,3 2,5 0,4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.