Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul.Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul.Wyszyńskiego (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
27.05.2020, 01:00 39,8 34,5 4,8 43,8 4 0,6 0,4
27.05.2020, 02:00 36,9 32 6,7 5,8 0,8 0,3
27.05.2020, 03:00 33,3 28,7 8,3 6,3 0,8 0,3
27.05.2020, 04:00 33,6 27,5 12,4 11,7 0,8 0,3
27.05.2020, 05:00 32,3 26,3 14,2 11,2 0,8 0,3
27.05.2020, 06:00 27,1 22,3 22,4 5,6 0,8 0,3
27.05.2020, 07:00 29,3 24,2 30,2 9,8 0,8 0,3
27.05.2020, 08:00 30,8 24,6 34,4 14,2 0,8 0,3
27.05.2020, 09:00 24,2 19,9 57,2 3,8 0,8 0,2
27.05.2020, 10:00 15,5 12,2 78,3 1,9 0,7 0,2
27.05.2020, 11:00 15,1 12,3 78,8 1,2 0,2 0,2
27.05.2020, 12:00 13,3 10,1 83,7 6,6 0,5 0,1 0,2
27.05.2020, 13:00 12,3 8,5 89,9 5,8 0,2 0,2 0,2
27.05.2020, 14:00 10,2 7,2 94,1 6 0,3 0,3 0,2
27.05.2020, 15:00 9,9 7,2 98 6,3 0,5 0,1 0,2
27.05.2020, 16:00 9,9 6,8 101,8 6,5 0,2 0,1 0,2
27.05.2020, 17:00 10,7 7 103,8 7,4 0,2 0,3 0,2
27.05.2020, 18:00 10 6,1 106,5 8,2 0,1 0,5 0,2
27.05.2020, 19:00 11,5 7 104,6 9,9 0,6 0,4 0,2
27.05.2020, 20:00 12,2 6,7 100,9 12 0,4 0,5 0,2
27.05.2020, 21:00 17,1 9,6 80,1 22,1 1,5 0,5 0,2
27.05.2020, 22:00 25,9 17,3 31,6 52,2 3 0,4 0,3
27.05.2020, 23:00 30,2 21,4 18,2 0,2
28.05.2020, 00:00 31,2 25,7 21,4 61,9 3,1 0,3 0,3
28.05.2020, 01:00 41,9 36,2 8,6 65,5 5 0,2 0,4
28.05.2020, 02:00 36 31,1 15,4 56 4,5 0,5 0,3
28.05.2020, 03:00 41,1 33,8 3,2 61,5 4,6 0,7 0,4
28.05.2020, 04:00 49,8 42,5 1,8 60,1 5,4 0,7 0,4
28.05.2020, 05:00 47 39 2,4 53,5 6,8 0,8 0,4
28.05.2020, 06:00 26,4 21,1 8,9 50,7 6,4 0,8 0,2
28.05.2020, 07:00 16,3 13 41,2 23,9 3,1 0,7 0,2
28.05.2020, 08:00 12,4 10 53,2 11,4 2,2 0,7 0,2
28.05.2020, 09:00 12,6 10,1 52,3 9,9 2,2 0,6 0,2
28.05.2020, 10:00 10,5 8,9 53,6 8,9 2 0,4 0,2
28.05.2020, 11:00 10,6 9 54,3 8,3 1,9 0,2 0,2
28.05.2020, 12:00 11,6 10,2 53,5 8,4 1,6 0,2 0,2
28.05.2020, 13:00 11,2 9,5 52,4 8,3 2 0,2 0,2
28.05.2020, 14:00 12,5 10,5 51,3 9 2,1 0,2 0,2
28.05.2020, 15:00 15,5 13 55 8,4 2,6 0,2 0,2
28.05.2020, 16:00 13,9 11 58 8 2,6 0,2 0,2
28.05.2020, 17:00 15 11,1 53,5 9,7 3,5 0,1 0,2
28.05.2020, 18:00 16,5 12,3 51,1 11,5 3,4 0,1 0,2
28.05.2020, 19:00 17,5 13,4 51 14,3 4,3 0,1 0,2
28.05.2020, 20:00 19 14,1 47,6 18,1 5,4 0,1 0,2
28.05.2020, 21:00 15,8 11,4 54,5 20,4 6,6 0,2 0,2
28.05.2020, 22:00 15,9 10,3 54,6 21,6 6,9 0,2 0,2
28.05.2020, 23:00 15,6 10,5 50,6 17,9 9,1 0,2 0,2
29.05.2020, 00:00 13,8 8,5 48,1 16,2 11,9 0,2 0,2
Minimum 6 2,5 1,8 4,9 0,1 0,1 0,1
Maksimum 49,8 42,5 112,8 65,5 21 0,8 0,4
Średnia 18,2 9,2 58,2 15 4,6 0,4 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.