Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul.Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul.Wyszyńskiego (strona 2 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
05.06.2020, 01:00 24,4 11,6 77,6 0,4
05.06.2020, 02:00 18,2 10,9 75 12,5 4 0,5 0,2
05.06.2020, 03:00 17,7 12,5 65,8 13,7 5 0,4 0,3
05.06.2020, 04:00 21,9 16,4 55,1 15,6 5,8 0,4 0,3
05.06.2020, 05:00 19,8 15,3 46,6 18,7 3,3 0,4 0,3
05.06.2020, 06:00 22,7 18,4 34,4 26,3 4,5 0,1 0,4
05.06.2020, 07:00 28,2 20,3 23,6 37 6,8 0,1 0,4
05.06.2020, 08:00 28,7 22,6 35,3 24,1 5,2 0,1 0,3
05.06.2020, 09:00
05.06.2020, 10:00
05.06.2020, 11:00
05.06.2020, 12:00
05.06.2020, 13:00
05.06.2020, 14:00
05.06.2020, 15:00
05.06.2020, 16:00
05.06.2020, 17:00
05.06.2020, 18:00
05.06.2020, 19:00
05.06.2020, 20:00
05.06.2020, 21:00
05.06.2020, 22:00
05.06.2020, 23:00
06.06.2020, 00:00
Minimum 12,4 3,9 18 4,9 0,9 0,1 0,1
Maksimum 41,4 22,6 112,8 37 19,9 0,6 0,4
Średnia 22,3 10,9 64,9 16,7 5,5 0,3 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.