Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul.Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul.Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Kalisz , ul.Wyszyńskiego (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
07.05.2020, 01:00 24,8 16,1 49,6 18 8,1 0,4 0,3
07.05.2020, 02:00 23,1 14,8 47 19,5 10,9 0,4 0,3
07.05.2020, 03:00 19,8 10,5 53,6 17,2 9,5 0,4 0,2
07.05.2020, 04:00 15,2 8,7 49,7 14,1 5,4 0,4 0,2
07.05.2020, 05:00 13,6 7,8 62,6 11,4 6,1 0,3 0,2
07.05.2020, 06:00 13,3 8 63,1 10,9 5,2 0,3 0,2
07.05.2020, 07:00 12,2 7,8 64,1 8,8 3,7 0,2 0,2
07.05.2020, 08:00 14,2 8,8 65,5 8,5 4,3 0,1 0,2
07.05.2020, 09:00 14,3 9,3 69,7 7,5 3,8 0,2 0,2
07.05.2020, 10:00 14,7 9,6 73,1 6,7 3,3 0,2 0,2
07.05.2020, 11:00 15,6 10,5 73 7,5 2,9 0,2 0,2
07.05.2020, 12:00 19,7 13,6 77,4 7,2 2,8 0,2 0,2
07.05.2020, 13:00 18,3 12,8 82,3 7 2,5 0,2 0,2
07.05.2020, 14:00 18,7 13,1 85,2 6,7 2,3 0,2 0,2
07.05.2020, 15:00 18,8 12,7 87,5 6,8 2,1 0,2 0,2
07.05.2020, 16:00 15,9 10,5 91,4 6,7 2,4 0,2 0,2
07.05.2020, 17:00 15,5 9,6 93,1 6,5 2,1 0,2 0,2
07.05.2020, 18:00 15,3 10,3 90,6 0,2
07.05.2020, 19:00 17,2 10,6 87,5 7,5 2,3 0,2 0,2
07.05.2020, 20:00 18,5 11,3 80 9,2 2,4 0,2 0,2
07.05.2020, 21:00 19,7 13,2 71,1 11,7 2,9 0,2 0,2
07.05.2020, 22:00 24,3 17,4 58,2 16,9 3,9 0,3 0,2
07.05.2020, 23:00 20 16,4 50,9 14,9 2,8 0,3 0,2
08.05.2020, 00:00 28,8 23,5 43 18,3 3,3 0,2 0,3
08.05.2020, 01:00 31,2 26,4 40,4 17,7 3,2 0,2 0,3
08.05.2020, 02:00 28,3 24,3 40,9 17,1 3,6 0,3 0,2
08.05.2020, 03:00 30,2 25,2 30,3 25,3 3,4 0,3 0,3
08.05.2020, 04:00 32,7 28,6 30,2 27,5 4,1 0,4 0,3
08.05.2020, 05:00 32,5 28,6 22,6 32,5 4,1 0,4 0,3
08.05.2020, 06:00 32,1 27,2 19 38 5,8 0,4 0,3
08.05.2020, 07:00 28,7 23,8 29,3 26,5 7,9 0,4 0,3
08.05.2020, 08:00 27,7 21,8 40,6 22,3 7,9 0,4 0,2
08.05.2020, 09:00 27,1 20,6 61,4 15 7 0,4 0,2
08.05.2020, 10:00 15,3 12 79,8 8,2 4,2 0,3 0,2
08.05.2020, 11:00 15,1 11,5 85,1 6,9 3,6 0,3 0,2
08.05.2020, 12:00 15,8 12,5 91,8 6,8 3,2 0,2 0,2
08.05.2020, 13:00 16,5 12,1 96,5 7,4 3,3 0,1 0,2
08.05.2020, 14:00 15,5 10,9 101,2 7,9 2,8 0,2 0,2
08.05.2020, 15:00 14,6 10,6 104,7 6,8 2,8 0,2 0,2
08.05.2020, 16:00 15,5 9,7 107,3 7,6 3 0,2 0,2
08.05.2020, 17:00 16,9 12 114,7 7,7 3,1 0,3 0,2
08.05.2020, 18:00 20,4 13,9 115,9 8,2 2,8 0,3 0,2
08.05.2020, 19:00 20,5 13,9 114 9,8 3 0,3 0,2
08.05.2020, 20:00 21,1 12,4 100,9 16,1 5,2 0,2 0,2
08.05.2020, 21:00 27,4 17,7 87,8 25 3,6 0,3 0,2
08.05.2020, 22:00 35,8 23,7 40,7 56,9 3,9 0,3 0,4
08.05.2020, 23:00 44,6 32,2 31,3 63,3 4,8 0,3 0,4
09.05.2020, 00:00 48,3 36,5 5,2 75 4,9 0,2 0,5
Minimum 1,5 1,3 1,8 3,9 0,1 0,1 0,1
Maksimum 77,8 55,6 115,9 75 55,5 0,9 0,7
Średnia 18,9 12,5 62,1 15,3 4,8 0,4 0,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.