Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Aktualna data i godzina: 2020-12-05 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.12.2020, 01:00 40,4 29,3 5,6 0,9
03.12.2020, 02:00 30,3 25,8 6,4 0,9
03.12.2020, 03:00 25,2 24,2 7,2 0,8
03.12.2020, 04:00 20,6 19,9 5,6 0,7
03.12.2020, 05:00 18,7 18,1 5,2 0,7
03.12.2020, 06:00 19,9 19 6,7 0,6
03.12.2020, 07:00 21,1 20,3 7 0,7
03.12.2020, 08:00 23,7 21,1 11 0,8
03.12.2020, 09:00 25,6 23 8,9 1
03.12.2020, 10:00 28 24 6,9 1,1
03.12.2020, 11:00 28,9 23,5 10,7 1,1
03.12.2020, 12:00 33,8 24,5 11,6 0,9
03.12.2020, 13:00 39,2 26,6 11,2 1,1
03.12.2020, 14:00 29,9 24,5 9,1 1,1
03.12.2020, 15:00 27,6 22,3 10 0,8
03.12.2020, 16:00 26,1 22 8,3 0,8
03.12.2020, 17:00 28,7 24 7,9 1,1
03.12.2020, 18:00 25,6 22,5 7,5 1,2
03.12.2020, 19:00 27,8 22,1 6,6 0,8
03.12.2020, 20:00 25,9 19,9 5,5 0,8
03.12.2020, 21:00 27,7 22,5 4,8 1
03.12.2020, 22:00 23,9 18 3,9 0,8
03.12.2020, 23:00 18,3 15,7 3,3 0,6
04.12.2020, 00:00 16,7 15 3,7 0,6
04.12.2020, 01:00 15,9 14,8 4,5 0,6
04.12.2020, 02:00 16,6 14,5 4,4 0,6
04.12.2020, 03:00 16,1 13,6 4,6 0,6
04.12.2020, 04:00 13,6 12 4,5 0,5
04.12.2020, 05:00 12,5 10,9 4,5 0,6
04.12.2020, 06:00 11,9 10,8 4,4 0,6
04.12.2020, 07:00 12,7 11 4,5 0,7
04.12.2020, 08:00 15,9 12,5 6 0,8
04.12.2020, 09:00 20,3 12,8 7,4 0,7
04.12.2020, 10:00 16,6 12,6 9,2 0,7
04.12.2020, 11:00 18,5 14,4 6,6 0,8
04.12.2020, 12:00 18,1 13,9 8,4 0,6
04.12.2020, 13:00 17 14,1 7,8 0,7
04.12.2020, 14:00 13,1 11,3 7,1 0,6
04.12.2020, 15:00 13,3 11,9 8,6 0,6
04.12.2020, 16:00 14,6 13,7 4,2 0,7
04.12.2020, 17:00 14,7 13,3 4,1 0,6
04.12.2020, 18:00 14,8 13,7 4 0,7
04.12.2020, 19:00 14,6 13,9 3,7 0,7
04.12.2020, 20:00 18,8 17,9 4,3 0,8
04.12.2020, 21:00 20 18,8 5,4 0,8
04.12.2020, 22:00 20 18,8 5,6 0,9
04.12.2020, 23:00 16,6 15,6 4,6 0,7
05.12.2020, 00:00 17,1 15,8 4,1 0,6
Minimum 11,9 10,8 3,2 0,4
Maksimum 40,4 29,3 11,6 1,2
Średnia 20,8 17,9 6,2 0,7
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.