Główny inspektorat ochrony środowiska

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy wojewódzkie dla ozonu

Prognozy są dostępne w terminie od 28 marca do 30 września.