Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o wystąpieniu ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie z dnia 02 kwietnia br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie pomorskim

Powiadomienie z dnia 02 kwietnia br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie pomorskim

Więcej Powiadomienie z dnia 02 kwietnia br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie pomorskim
Więcej o: Powiadomienie z dnia 01 kwietnia br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu  01 kwietnia br. dla pyłu zawieszonego P...

Powiadomienie z dnia 01 kwietnia br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 01 kwietnia br. dla pyłu zawieszonego P...

Więcej Powiadomienie z dnia 01 kwietnia br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 01 kwietnia br. dla pyłu zawieszonego P...
Więcej o: Powiadomienie z dnia 26 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz o wystąpieniu ryzyka prze...

Powiadomienie z dnia 26 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz o wystąpieniu ryzyka prze...

Więcej Powiadomienie z dnia 26 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz o wystąpieniu ryzyka prze...