Główny inspektorat ochrony środowiska

Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo śląskie

Województwo śląskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl, tel: (32) 201 76 25

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa śląskiego