Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne

Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne

Więcej Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne
Więcej o: Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu

Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu

Więcej Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Więcej Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach
Więcej o: Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Więcej Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu

Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu

Więcej Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu
Więcej o: Awaria mierników na stacji w Połańcu

Awaria mierników na stacji w Połańcu

Więcej Awaria mierników na stacji w Połańcu
Więcej o: Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Sandomierzu

Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Sandomierzu

Więcej Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Sandomierzu
Więcej o: Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Sandomierzu

Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Sandomierzu

Więcej Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Sandomierzu
Więcej o: Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza

Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza

Więcej Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza