Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w prowadzeniu pomiarów pyłu PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Połańcu

Informujemy, że z powodu awarii miernika na stacji monitoringu jakości powietrza w Połańcu (kod stacji: SkPolaRuszcz) od dnia 11.06.2020 r. nastąpiła przerwa w publikowaniu wyników pyłu PM2,5.

Pomiary zostaną wznowione niezwłocznie po naprawie analizatora.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.