Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji w Grudziądzu

Informujemy, że na stacji pomiarowej w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 51, z powodu awarii klimatyzacji wstrzymane zostały pomiary (dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego PM10) od godziny 10:00 w dniu 18 czerwca 2020 r.

Informacja uzupełniająca z 25 czerwca: od godziny 11 w dniu 25 czerwca wznowione zostały pomiary pyłu zawieszonego PM10, natomiast z powodu awarii klimatyzacji nadal nie są wykonywane pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla.

Informacja uzupełniająca z 8 lipca: od godziny 12 w dniu 9 lipca przerwane zostały pomiary pyłu zawieszonego PM10, ponieważ klimatyzator został przekazany do naprawy.

Informacja uzupełniająca z 11 sierpnia: od godziny 11 w dniu 11 sierpnia pomiary zostały wznowione po naprawie klimatyzatora.