Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w transmisji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń ze stacji monitoringu jakości powietrza w Parzniewicach pow. piotrkowski

Informujemy, że w dn. 29.06.2020 od godz. 16.00, z powodu awarii urządzenia odpowiadającego za łączność z serwerem GIOŚ, przerwana została transmisja danych ze stacji monitoringu jakości powietrza w Parzniewicach

Wyniki pomiarów zostaną udostępnione po usunięciu awarii i przywróceniu łączności..