Główny inspektorat ochrony środowiska

Wznowienie pracy analizatorów

informujemy, że wszystkie analizatory w Piaskach -Krzyżówce i w Kaliszu pracują poprawnie.