Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Informujemy, że na stacji pomiarowej w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 1, z powodu braku dostępu do internetu, wstrzymana została bieżąca transmisja wyników pomiarów automatycznych na stronę internmetową GIOŚ od godziny 13:00 w dniu 3 lipca 2020 r. Pomiary nadal są wykonywane, a zaległe, brakujące wyniki pomiarów będą dostępne po uzyskaniu dostępu do internetu.

Informacja uzupełniająca z 13 lipca: w dniu 13 lipca 2020 r. został przywrócony dostęp do internetu. Wszystkie wyniki pomiarów są dostępne.