Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria miernika benzenu w Nowym Sączu.

Informujemy, że brak wyników pomiarów benzenu na stacji w Nowym Sączu, spowodowany jest awarią miernika.

Urządzenie wznowi pracę w możliwie jak najkrótszym czasie.