Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat w sprawie przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu PM10 ze stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego

W związku z awarią analizatora nastąpiła czasowa przerwa w wykonywaniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego. Do czasu usunięcia usterki wyniki nie będą dostępne na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.

W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prac serwisowe.

Za utrudnienia przepraszamy,

 

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.