Główny inspektorat ochrony środowiska

Kraków Al. Krasińskiego - awaria stacji.

Brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, NO2 i CO na stacji Kraków Al. Krasińskiego spowodowany jest awarią.

Stacja wznowi pracę w możliwie jak najkrótszym czasie.