Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o możliwych przerwach w wykonywaniu pomiarów na stacji zlokalizowanej w Żyrardowie


Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi w bezpośrednim otoczeniu stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Roosevelta 2, w terminie do października br. mogą występować przerwy w wykonywaniu pomiarów jakości powietrza na ww. stacji, a tym samym przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", oraz interfejs programistyczny API.