Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu

Informujemy, że na stacji pomiarowej w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 1, z powodu częstych wyłączeń energii elektrycznej związanych z trwającymi pracami remontowymi w pobliskim budynku, wyłączone zostały analizatory automatyczne od godziny 10:00 w dniu 8 września 2020 r.

Informacja uzupełniająca z 7 października: w dniu 7 października 2020 r. o godzinie 13:00 zostały włączone dwa analizatory: dwutlenku siarki i ozonu. Bieżące wyniki pomiarów z tych analizatorów są dostępne.

Informacja uzupełniająca z 8 października: w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 9:00 został włączony analizator tlenków azotu. Bieżące wyniki pomiarów z tego analizatora są dostępne.

Informacja uzupełniająca z 23 października: w dniu 23 października 2020 r. o godzinie 9:00 został włączony analizator pyłu zawieszonego PM10. Bieżące wyniki pomiarów z tego analizatora są dostępne. Obecnie wszystkie pomiary zanieczyszczeń powietrza na stacji przy ul. Dziewulskiego w Toruniu prowadzone sa w pełnym zakresie.