Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie kujawsko - pomorskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (określonego jako stężenie średnie roczne - 1 ng/m3) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w następujących stacjach pomiarowych:

  • Inowrocław, ul. Solankowa,
  • Koniczynka, stacja bazowa ZMŚP, powiat toruński.

Główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa kujawsko - pomorskiego dostępne są on-line na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2.