Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionaly Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.10.2020 r. oraz 02.10.2020 r. 

 

Przyczyna: napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów w obwodzie ługańskim (Ukraina), warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu.