Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 1 października 2020 r.  poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Chełm.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny zanieczyszczeń nad obszar Polski z kierunku wschodniego, spowodowany najprawdopodobniej pożarami lasów lub/i unoszeniem pyłu z obszarów stepowych  za wschodnią granicą Polski.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.