Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionaly Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.10.2020 r. dla stacji AM01 Gdańsk Śródmieście. 

 

Pełny komunikat do pobrania w załączniku poniżej.