Główny inspektorat ochrony środowiska

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania PM10 w województwie warmińsko-mazurskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o ryzyku wystąpieniu przekroczenia informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.10.2020 r.