Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 2 października 2020 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny zanieczyszczeń nad obszar Polski z kierunku wschodniego, spowodowany najprawdopodobniej pożarami lasów lub/i unoszeniem pyłu z obszarów stepowych za wschodnią granicą Polski.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.