Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Regionaly Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.10.2020 r. 

 

Przyczyna: napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami lasów za wschodnią granicą Polski oraz warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjające napływowi i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczonych mas powietrza.