Główny inspektorat ochrony środowiska

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o  wystąpieniu przekroczenia poziomu  informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.10.2020 r.