Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Gliwicach

Informujemy, iż na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 wystąpiła awaria prądu, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca stacji została przywrócona.