Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji Łódź-Jana Pawła II

W dniu dzisiejszym 14.10.2020. około godz. 06:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej Łódź-Jana Pawła II.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji.

Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii.