Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji Łódź – Jana Pawła II

W dniu 16.10.2020 r. około godz. 18:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej Łódź-Jana Pawła II.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji.

Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii.