Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji Parzniewice w dniu 23.10.2020.

W dniu 23.10.2020 r. około godz. 6:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej Parzniewice.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki z tej stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl Po przywróceniu łączności danę będą znowu dostępne.