Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krynicy Zdroju

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o awarii miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krynicy Zdroju. Pomiary zostaną wznowione po usunięciu awarii.