Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria mierników pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krynicy Zdroju oraz benzenu na stacji w Oświęcimiu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o awarii miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krynicy Zdroju oraz awarii miernika benzenu w Oświęcimiu. Pomiary zostaną wznowione po usunięciu awarii.