Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 17 grudnia br. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 17 grudnia br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na części obszaru województwa mazowieckiego.
Prognozowane na dzień 17.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Warszawa (dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła); powiaty: legionowski, wołomiński.
Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.