Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat z dnia 01.01.2021 r. - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu w dniu 31.12.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie miasta Mosina. Średniodobowe stężęnie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Mosinie przy ul. Czereśniowej wyniosło 114 µg/m3. Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania na terenie miasta Mosina w dniu 01.01.2021 r.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełana treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.