Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Krośnie przy ul. Kletówki

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 1 stycznia 2021 roku na stacji w Krośnie przy ul. Kletówki  uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5.

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na nowym stanowisku dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych  Stacja monitoringu powietrza w Krośnie przy ul. KletówkiPortalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy  podkarpackiej w województwie podkarpackim.