Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że  w dniu 11 stycznia 2021 r. istnieje  ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Lubań.

Prognozy na  jutro – 12.01.2021 wskazują na poprawę jakości powietrza.