Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pracy analizatora PM10 i PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Informujemy, że analizator pyłu PM10 i PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego wznowił pracę i działa poprawnie.