Główny inspektorat ochrony środowiska
Awarie mierników pyłu zawieszonego PM10 w Zabierzowie oraz Krakowie (ul. Złoty Róg).

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacjach  Zabierzów ul. Wapienna oraz Kraków ul. Złoty Róg spowodowany jest awariami mierników.

Urządzenia wznowią pracę w możliwie jak najkrótszym czasie.