Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Częstochowie i nowych stanowisk na stacji w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 01 stycznia 2021 roku na stacji w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego uruchomione zostało automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu C6H6, natomiast na stacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia uruchomione zostały manualne stanowiska arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb.

Dane z automatycznych pomiarów benzenu C6H6, na nowym stanowisku dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z manualnych pomiarów arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy miasto Częstochowa (benzen C6H6 w Częstochowie), dla strefy aglomeracja górnośląska (arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb w Dąbrowie Górniczej) w województwie śląskim.

Stacja monitoringu powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego

Stacja monitoringu powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia