Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o przekroczeniu poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa podkarpackiego.