Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej od dnia 12.02.2021 r. od godz. 19:00, spowodowany jest awarią stacji pomiarowej. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 15.02.2021 r. od godz. 11.00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.