Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Wyszyńskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Wyszyńskiego od dnia 20.02.2021 r. od godz. 08:00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.